Documente necesare pașaport, programari online,contact

Pentru eliberarea paşaportului, oamenii trebuie să plătească aproximativ 250 de lei.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE PAȘAPORT SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL PERSOANELOR MAJORE CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original.

Documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului.

Paşaportul anterior, dacă acesta există.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE PAȘAPORT SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI

Certificatul de naştere al minorului, în original.

Document/documente de identitate al părintelui/ale parinţilor, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original.

Documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului.

Paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

În situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:

Procură specială prin care un părinte împuternicește celălalt părinte sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013.

Procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013.

Hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că părintele/reprezentantul legal în favoarea căruia s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului.

Hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului.

Actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor.

Act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE PAȘAPORT SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI

Cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original.

Certificatul de naştere al minorului, în original.

Declaraţii privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic, date, după caz, de ambii părinţi/un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu sunt necesare aceste declaraţii).

Certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original.

Documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului.

Paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

În situaţia în care cererea este formulată cu acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic dat de un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:

Hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă sau hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a-şi da singur acordul pentru eliberarea paşaportului.

Hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţa preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte.

Actul de deces al celuilalt părinte, în original.

Actul de desemnare a reprezentantului legal.

Contact:

Direcția Generală de Pașapoarte

 Str. Nicolae Iorga, Nr. 29, Sector 1, Bucureşti

 Telefon: 021.212.56.74

 Fax: 021.312.15.00

 E-mail: dgp.relatiipublice@mai.gov.ro

Pentru programare pasapoarte online apasa aici

Plata se poate face online prin ghiseul.ro

Site-ul epasapoarte.ro pentru  programari online a funcţiionat cu dificultate în ultimele zile.

La centrele de emitere a paşapoartelor pot veni atât cei care şi-au făcut programări, cât şi persoane care nu au reuşit să facă acest lucru, mai ales că site-ul unde putea face acest lucru a avut probleme tehnice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *