BAC 2023 – model de cerere pentru contestație

BAC 2023 – model cerere pentru contestație

Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2023 urmeaza sa fie afisate . Rezultatele anonimizate vor fi disponibile pe platforma bacalaureat.edu.ro și la avizierul școlii.

Contestațiile pot fi depuse atât în format clasic/letric, cât și electronic, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației.

Candidații care vor depune contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz.

 

Ce se întâmplă dacă diferența dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct ?

acestea nu se transcriu pe lucrare și se procedează astfel:

-președintele comisiei nominalizează alți doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării
-după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare și se semnează de către evaluatori
-președintele comisiei calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor –două note – valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor –două note – valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală pe care o trece pe lucrare și semnează.

În situația în care, după desecretizarea lucrării, se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea se resecretizează și este transmisă spre a fi reevaluată altor doi profesori evaluatori.

Nota finală, ca urmare a reevaluării în etapa de soluționare a contestației, este calculată cu respectarea prevederilor amintite mai sus.

Cele trei condiții pentru a promova examenul de Bacalaureat  -BAC 2023 – model cerere pentru contestație

-să-și fi echivalat sau recunoscut toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale
-să susţină toate probele scrise şi să obțină nota 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea
-să obţină media generală 6(cel puţin) la probele scrise.

Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de Bacalaureat. Acolo unde candidaţii obţin media generală 5,99, media generală se rotunjeşte la 6,00.

Candidaţii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu îndeplinesc
simultan condiţiile, precum şi candidaţii care s-au prezentat la unele, dar nu la toate probele de examen sunt declaraţi „respinşi”.

Candidaţii care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Se consideră că aceşti candidaţi nu au promovat examenul de bacalaureat.

Amintim că la prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2022 au fost depuse peste 49.000 de mii de contestații, mai puține decât anul trecut. Cele mai multe contestații au fost depuse la limba și literatura română, 22.169 de contestații.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *